ΑΙΤΗΣΗ Γ' ΚΥΚΛΟΥ

Για να κάνετε αίτηση για τον Γ' Κύκλο, πατήστε εδώ

Για να δείτε τα Προσωρινά Αποτελέσματα του Γ' Κύκλου, πατήστε εδώ

Για να δείτε την Πρόσκληση του Γ' Κύκλου, πατήστε εδώ


Τα προσωρινά αποτελέσματα του Γ’ κύκλου έχουν αναρτηθεί. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση του αποτελέσματός σας με τον προσωπικό αριθμό ΚΑΥΑΣ, το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ σας.

Επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις στο e-mail: enstaseis@asda.gr συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έγγραφο (έγγραφο υποβολής ένστασης) και επισυνάπτοντας δικαιολογητικά, εφόσον χρειάζεται, από τις 12/11/2021 έως και τις 21/11/2021.