ΑΙΤΗΣΗ Β' ΚΥΚΛΟΥ

Για να κάνετε αίτηση για το Β' Κύκλο, πατήστε εδώ

Για να ανακτήσετε την αίτησή σας και να υποβάλετε δικαιολογητικά, πατήστε εδώ

Για να δείτε την Πρόσκληση του Β' Κύκλου, πατήστε εδώ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ B' ΚΥΚΛΟΥ

Για αναζήτηση του αποτελέσματος της αίτησής σας, πατήστε εδώ


22/02/2021Αναρτήθηκαν τα Οριστικά Αποτελέσματα του Β΄ Κύκλου Αιτήσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της ΠΡΑΞΗΣ «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» με κωδικό MIS 5045662.

 Στο πεδίο "Αναζήτηση Αποτελεσμάτων Αιτήσεων Β’ Κύκλου", εισάγοντας τον Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας, μπορείτε να δείτε αν εντάσσεστε στους Επιτυχόντες ή Απορριφθέντες.

Τις προσεχείς ημέρες, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης θα επικοινωνήσουν με τους Επιτυχόντες του Β΄ Κύκλου Αιτήσεων, αναφορικά με την έναρξη των προγραμμάτων Συμβουλευτικής - Κατάρτισης.

Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαιδευτικό επίδομα 1.100 € για 220 ώρες παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τις μεθόδους: δια ζώσης και τηλεκατάρτιση.