- Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να επισυνάψει ψηφιακά στα αντίστοιχα πεδία τα δικαιολογητικά του/της προς τον ΑΣΔΑ, όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση του έργου.
- Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
- Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
- Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα.

1. Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα  :
 
Επώνυμο  :
 
Πατρώνυμο  :
 
Μητρώνυμο  :
 
Ημ. Γέννησης  :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Φύλο  :
 
Τόπος γέννησης  :
 
Τηλέφωνο (κινητό)  :
 
Τηλέφωνο (σταθερό) :
Διεύθυνση e-Mail  :
   
ΑΜΚΑ  :
 
 
Α.Φ.Μ.  :
 
 
Δ.Ο.Υ.  :
 
Α.Δ.Τ. / Α.Δ.  :
 

Ετήσιο εισόδημα (έτους 2020)  :
Εισάγετε το εισόδημα του 2020
 
Τύπος εισοδήματος  :
Επιλέξτε ατομικό ή οικογενειακό
 
Συνεχόμενοι μήνες ανεργίας  :
Όπως αναγράφονται στην βεβαίωση
 
Ανήκετε σε κάποια ευπαθή ομάδα;  :
Επιλέξετε ΟΧΙ εάν δεν ανήκετε σε κάποια ευπαθή ομάδα, ή την ομάδα στην οποία ανήκετε
 
Ύπαρξη προστατευόμενου τέκνου ΑΜΕΑ 67% και άνω  :
Επιλέξετε ΟΧΙ εάν δεν έχετε κάποιο προστατευόμενο τέκνο ΑΜΕΑ 67% και άνω ή ΝΑΙ στην αντίθετη περίπτωση
 
Oικογενειακή Κατάσταση  :
Επιλέξετε την οικογενειακή σας κατάσταση
 
Αριθμός τέκνων :
Αριθμός τέκνων (εάν υπάρχουν)

2. Στοιχεία διεύθυνσης

Διεύθυνση κατοικίας (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός)  :
 
 
Τ.Κ.  :
 
Δήμος  :
 

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο και εμπειρία

Επίπεδο εκπαίδευσης  :
Να επιλέξετε το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο που έχετε ολοκληρώσει τελευταίο σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών σας)
 
Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  :
Επιλέξτε την επαγγελματική σας εμπειρία, κάτω ή άνω των 5 ετών, σύμφωνα με την βεβαίωση που σας έχει ζητηθεί και θα προσκομίσετε
 
Είναι τα Ελληνικά η μητρική σας γλώσσα;  :
Εάν απαντήσατε OXI, θα πρέπει να μεταφορτώσετε στα δικαιολογητικά και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
 

4. Παρακολούθηση προγράμματος

Παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή κάποιο άλλο πρόγραμμα κατάρτισης;  :
 
Τι εξοπλισμό διαθέτετε για την παρακολούθηση της τηλεκατάρτισης;  :
 

5. Αποδοχή όρων :

  1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στον ΑΣΔΑ και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.
  2. Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του έργου που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο.
  3. Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)
 
Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε και εφόσον είναι όλα σωστά, επιλέξτε «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης για να υποβάλετε οριστικά την αίτηση ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις στην αρχική φόρμα υποβολής.
Δικαιολογητικά αίτησης :
- Μεταφορτώστε (upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση.
- Κάντε κλικ στο [άνοιγμα]  για να ανοίξετε το κάθε δικαιολογητικό και μεταφορτώστε το αρχείο.
- Εάν κάποιο δικαιολογητικό αφορά σε περισσότερα από ένα αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετέ τα σε ένα ενιαίο αρχείο zip και μεταφορτώστε το.
- Τα δικαιολογητικά για τα οποία έχετε μεταφορτώσει αρχεία, έχουν επιλεγμένη τη στήλη [Αρχείο].
- Αρχεία στα οποία εκκρεμεί ο έλεγχος ή σας έχει ζητηθεί να τα αντικαταστήσετε, μπορείτε να τα αφαιρέσετε κάνοντας κλικ στο και να τα επαναμεταφορτώσετε.
- Μπορείτε να ανακτήσετε (download) κάθε αρχείο σας κάνοντας κλικ στο .
Κωδ.ΔικαιολογητικόΚατάσταση ελέγχουΠαρατηρήσειςΑρχείοΆνοιγμα
Δεν υπάρχουν εγγραφές