ΑΙΤΗΣΗ Β' ΚΥΚΛΟΥ

Για να κάνετε αίτηση για το Β' Κύκλο πατήστε εδώ

Για να δείτε την Πρόσκληση του Β' Κύκλου πατήστε εδώ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για αναζήτηση του αποτελέσματος της αίτησής σας πατήστε εδώ

 


Οι επιτυχόντες ωφελούμενοι υποχρεούνται να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.


Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της μη συμπλήρωσης του αριθμού των απαιτούμενων από το έργο, ωφελούμενων άνεργων, έχει ξεκινήσει και δεύτερος κύκλος αιτήσεων.


Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», υλοποιεί την Πράξη «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» με MIS 5045662.

Η Πράξη απευθύνεται σε 1.000 ωφελούμενους οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν επιπλέον τις κάτωθι απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος

2. Να είναι κάτοικοι των περιοχών ευθύνης του ΑΣΔΑ

3. Να διαθέτουν ελληνικό απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή πιστοποίηση ελληνικής γλωσσομάθειας (επίπεδο τουλάχιστον Β2)

Οι καταρτιζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακολούθησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης που παρακολούθησαν.