ΑΙΤΗΣΗ Β' ΚΥΚΛΟΥ

Για να κάνετε αίτηση για το Β' Κύκλο, πατήστε εδώ

Για να ανακτήσετε την αίτησή σας και να υποβάλετε δικαιολογητικά, πατήστε εδώ

Για να δείτε την Πρόσκληση του Β' Κύκλου, πατήστε εδώ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ B' ΚΥΚΛΟΥ

Για αναζήτηση του αποτελέσματος της αίτησής σας, πατήστε εδώ

19/01/2021Αναρτήθηκαν τα Προσωρινά Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της ΠΡΑΞΗΣ «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» με κωδικό MIS 5045662.

Στο πεδίο Αναζήτηση Αποτελεσμάτων Αιτήσεων Β’ Κύκλου, εισάγοντας τον Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας, μπορείτε να δείτε αν εντάσσεστε στους Επιτυχόντες ή Απορριφθέντες. Σε περίπτωση που εντάσσεστε στους Απορριφθέντες εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση αποκλειστικά μέσω e-mail στο: enstaseis@asda.gr συμπληρώνοντας το ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εφόσον αυτό απαιτείται.

 
 
    Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαιδευτικό επίδομα 1.100 € (μικτά) για 220 ώρες παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τις μεθόδους: δια ζώσης και τηλεκατάρτιση.